Persoonlijk, innovatieve incasso op maat met klantbehoud

Call2Collect
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam

+31 (0)20 34 60 741
+31 (0)20 34 60 743
incasso@call2collect.nl

KvK  34278408
BANK  ABN AMRO 47.74.53.678
IBAN  NL48ABNA0477453678
BIC  ABNANL2A
BTW 
Algemene Voorwaarden
Cookie en Privacy
Disclaimer

Call2Collect

Disclaimer voor www.call2collect.nl

Call2Collect B.V. (Kamer van Koophandel: 34278408), verleent u toegang tot www.call2collect.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Call2Collect B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Call2Collect B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

In het bijzonder zijn alle vacatures of diensten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Call2Collect B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende tektsten en beelden op deze website liggen bij Call2Collect B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Call2Collect B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Veranderingen

De disclaimer, cookie- en privacyverklaring zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in de disclaimer, cookie- of privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.

 

Website door Sprite IT